Tìm hiểu chỉ số MGO, UMF của mật ong Manuka

Hiện tại trên thế giới có hai chỉ số phổ biến được dùng để đánh giá mức độ kháng khuẩn của mật ong Manuka là: UMF & MGO. Mật ong mà không có chỉ số đánh giá UMF hoặc MGO nói chung là mật ong cấp thấp, không có các đặc tính có lợi đã làm nên danh tiếng mật ong Manuka cao cấp.

UMF là từ viết tắt của cụm từ Unique Manuka Factor (tạm dịch là Nhân tố Manuka đặc biệt), là hệ số thể hiện mức độ của tính chất kháng khuẩn được sinh ra từ mật hoa tìm thấy trong mật ong Manuka. Chỉ có mật ong thu thập từ loại cây Leptospermum mới chứa tính chất UMF này. UMF là thương hiệu độc quyền của Hiệp hội Nhân tố Manuka đặc biệt (UMFHA).

  • UMF 5+ Bồi dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
  • UMF 10+ Có tác dụng điều trị và bồi dưỡng cho sức khỏe
  • UMF 15+ Mạnh hơn và tốt cho những bệnh dạ dày, trào ngược axit, các vết thương trên da.
  • UMF 20+ Là loại cao và mạnh nhất, rất tốt cho việc điều trị bệnh.

Ngoài ra tính kháng khuẩn nói chung của mật ong còn được viết dưới chỉ số MGO. MGO là chữ viết tắt của chất Methylglyoxal tìm thấy trong mật ong Manuka. Hệ số MGO cho biết nồng độ của Methylglyoxal có mặt trong mật ong Manuka.

  • MGO™ 100+ Manuka Honey – có nghĩa là trong 1 kg mật ong có chứa 100mg Methylglyoxal
  • MGO™ 250+ Manuka Honey – có nghĩa là trong 1 kg mật ong có chứa 250mg Methylglyoxal
  • MGO™ 400+ Manuka Honey – có nghĩa là trong 1 kg mật ong có chứa 400mg Methylglyoxal

Cách đọc chỉ số UMF và MGO trên mật ong Manuka

Sự tương quan giữa UMF và MGO.

Bảng này cho thấy xếp hạng UMF và giá trị tương đương với MGO.
UMF RATING MINIMUM MGO*
METHYLGLYOXAL
MINIMUM NPA**
NON-PEROXIDE ACTIVITY
UMF 20+ 829 20.0
UMF 18+ 692 18.0
UMF 15+ 550 15.6
UMF 15+ 514 15.0
UMF 12+ 400 12.9
UMF 12+ 354 12.0
UMF 10+ 263 10.0
UMF 5+ 100 5.6
UMF 5+ 83 5.0
30 2.7

Bình luận

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận